Das      

Optie 1: Op basis Gedragscode Bosbeheer

Binnen 20 meter van de burcht:

 • Werkzaamheden binnen een straal van twintig meter van een dassenburcht welke is bewoond of als tijdelijke rust- of verblijfplaats dient vinden slechts plaats in de periode van 1 september tot 1 december en uitsluitend voor zover daarbij geen gebruik wordt gemaakt van rijdend materieel. Bomen en ondergroei boven op de burcht en bij ingangen worden daarbij zoveel mogelijk gespaard.
 • De velrichting wordt daarbij altijd van de burcht afgewend.
 • Voor de ingangen mogen geen velhout, takken, toppen of afkortstukken achterblijven.

Optie 2: Op basis Kennisdocument Das

Binnen 20 meter van de burcht

Ingeval van werkzaamheden binnen een straal van 20 meter van de dichtstbijzijnde toegang tot een dassenburcht:

 • Deze activiteiten worden bij voorkeur alleen uitgevoerd in de periode juli tot en met november.
 • Deze activiteiten worden bij voorkeur alleen tussen zonsopgang en zonsondergang uitgevoerd, maar niet later dan 19.00 uur.
 • Er worden geen grondberijdende voertuigen en machines gebruikt. (wel handmotorzagen).
 • Ingangen van de dassenburcht en wissels worden niet beschadigd of geblokkeerd en/ of onder hout bedolven worden.
 • Er vind geen kaalkap van een houtopstand plaats. Verwijderen van bomen vind gefaseerd plaats in ruimte en tijd. De velrichting is van de burcht afgekeerd.
 • Schade aan de ondergroei wordt zo veel als redelijkerwijs mogelijk is voorkomen.
 • Werkzaamheden duren zo kort mogelijke.
 • Werkzaamheden worden uitgevoerd met zo min mogelijk licht, geluid en trillingen.

Buiten 20 meter van de burcht

In geval van werkzaamheden die plaatsvinden op meer dan 20 meter van de meest dichtstbijzijnde toegang tot de dassenburcht:

 • Het betreden en vernielen van dassenwissels wordt zo veel als mogelijk voorkomen.
 • Dassenwissels zijn voor zonsondergang (of uiterlijk 19.00 uur als de zon later onder gaat) weer vrij zijn van geveld hout en gevelde takken.
 • Bij voorkeur vindt er geen kaalkap van een houtopstand plaats binnen 250 meter van de dichtstbijzijnde toegang tot een dassenburcht. Als bomen verwijderd moeten worden vindt dit bij voorkeur gefaseerd in ruimte en tijd plaats.
 • Als het bij de uitvoering van de werkzaamheden nodig is om een burcht visueel te markeren, bijvoorbeeld met linten, dan gebeurt dit zo kort mogelijk voor aanvang van de werkzaamheden en wordt dit zo spoedig mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden ongedaan gemaakt.
 • Er wordt geen (extra) werkverlichting geplaatst.
 • De vegetatiestructuur en bodem wordt zo veel als mogelijk ontzien.
 • Voor zonsondergang, maar niet later dan 19.00 uur, zijn de activiteiten afgerond, zodat wissels weer toegankelijk zijn. Afval is opgeruimd en gebruikte machines en voertuigen zijn uit het gebied zijn verwijderd.