Boomkikker

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: in oktober. Minimaal 25% van de vegetatie sparen.
  • Schonen: in september en oktober. Minimaal 25% van de vegetatie sparen.
  • Baggeren: in september en oktober.
  • Begrazen: bij voorkeur extensieve begrazing rond het voortplantingswater. Oevers niet uitrasteren.
  • Snoeien/dunnen: vanaf november t/m januari. Bramen- of andere struwelen sparen. Afzetten alleen ter verjonging of bevordering van het struweel. Minimaal 25% van de vegetatie sparen.