Blauwe reiger

  • Bomen met in gebruik zijnde blauwe reigernesten worden nimmer geveld.
  • In de broedperiode van 1 februari tot 1 augustus worden geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter van een bekende kolonies.
  • Bij grootschalige beheeringrepen is van belang dat de leefomgeving niet wordt aangetast. Dit houdt in dat afwisselende landschappen met bosjes, bomen blijven behouden en voldoende dikke hoge nestbomen aanwezig blijven staan. In de omgeving van deze plekken blijft voldoende geschikt foerageergebied in de vorm van weilanden en watergangen met voldoende voedsel voor de blauwe reiger.