Bever

(soortenstandaard/kennisdocument bever) 

Werkzaamheden of activiteiten binnen 20 meter rondom een burcht:

 • Bij voorkeur worden geen activiteiten of werkzaamheden uitgevoerd;
 • Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd van mei tot en met augustus (dit betreft de kwetsbare voortplantingsperiode);
 • Er worden geen werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd in perioden dat er ijs op het water is;
 • Er worden alleen schonings- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd indien de watergang smaller dan 5 meter is én het een primaire watergang betreft;
 • Werkzaamheden vinden plaats tussen een uur na zonsopgang en een uur voor zonsondergang.
 • Schonings- en baggerwerkzaamheden worden op maximaal de helft van de breedte van de watergang uitgevoerd in de periode september tot en met april;
 • Er wordt geen schonings- of baggermateriaal ter plekke op de kant gebracht;
 • Er worden geen struiken of opslag verwijderd;
 • Er worden geen bomen verwijderd; Indien dit noodzakelijk is wordt een deskundig ecoloog ingeschakeld;
 • Wintervoorraden worden gespaard;

Werkzaamheden of activiteiten tussen 20 en 50 meter van een burcht:

 • Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd van mei tot en met augustus (dit betreft de kwetsbare voortplantingsperiode);
 • Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij minimaal 2/3 deel ongemoeid blijft;
 • Activiteiten of werkzaamheden in het waterdeel en de natte oever (schonen, baggeren) worden niet uitgevoerd vanaf de oever waar zich de burcht bevindt;
 • Er wordt geen schonings- of baggermateriaal op de oever waar zich de burcht bevindt afgezet;
 • Er worden geen activiteiten of werkzaamheden uitgevoerd tussen een half uur voor zonsondergang en een half uur na zonsopgang;
 • Bomen, struiken en opslag worden zoveel mogelijk gespaard;
 • Takken en stammen worden niet afgevoerd;
 • Wintervoorraden worden gespaard;

Werkzaamheden of activiteiten tussen 50 en 100 meter van een burcht en binnen 20 meter van de oever:

 • Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd van mei tot en met augustus (dit betreft de kwetsbare voortplantingsperiode);
 • Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode september tot en met april waarbij  minimaal 1/3 deel ongemoeid blijft;
 • Takken en stammen worden zo veel mogelijk niet afgevoerd;