Alpenwatersalamander

Werkzaamheden uitvoeren aan de hand van onderstaande voorwaarden, altijd in overleg met een ecoloog.

  • Maaien: van oktober tot half februari.
  • Schonen: van oktober tot half februari.
  • Baggeren: van oktober tot half februari.
  • Begrazen: poelen geheel of gedeeltelijk uitrasteren.
  • Snoeien/dunnen: van maart t/m september.