Vleermuis, gierzwaluw en huismus

batlogger voor vleermuiswaarnmeningen

In deze periode van het jaar is Buiting Advies volop bezig met vleermuis, gierzwaluw en huismus onderzoeken. Het uitvoeren van deze onderzoeken heeft onder andere tot doel om vast te stellen of in gebouwen waaraan werkzaamheden moeten plaats vinden beschermde voortplantings-, nest- of rustplaatsen van deze soorten bevatten. Ook wordt vleermuisonderzoek uitgevoerd aan lanen en bomen waarin zich verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen bevinden.

Gebouwbewonende vleermuizen maken gebruik van onder andere losliggende en overstekende dakpannen, open stootvoegen, gaten in de muur. Deze openingen kunnen vleermuizen toegang geven tot gebouwen en worden gebruik als voortplantings- of rustplaats. Boombewonende vleermuizen maken gebruik van holten, loszittende bast  en scheuren in bomen.

vleermuisonderzoek

Zonsondergang: het startmoment voor een avondbezoek vleermuisonderzoek

Soms bevindt zich inderdaad een beschermde verblijfplaats in het onderzochte object. Voor ecologen altijd weer een interessante ontdekking, maar voor de opdrachtgever vaak een ongevraagd probleem.

Indien beschermde nestplaatsen van gierzwaluw of huismus of verblijfplaatsen van vleermuizen worden vastgesteld gaan we altijd zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in gesprek om de situatie uit te leggen, de verschillende mogelijkheden te bespreken en te zorgen voor een passende aanpak.

Ook dit jaar hebben de ecologen van Buiting Advies al weer vele gewone- en ruige dwergvleermuizen, laatvliegers, rosse vleermuizen en grootoorvleermuizen op de batloggers opgenomen, maar daarbij gaat het natuurlijk lang niet altijd om een beschermde verblijfplaats.

Een mooie start van het vleermuisseizoen en ook voor onze batloggers die momenteel overuren draaien!