Tag Archief van: Vleermuisonderzoek

Buiting Advies is door de Van de Haar Groep gevraagd een inspectie uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in te snoeien en te verwijderen bomen aan de Nudepark in Wageningen. De geplande werkzaamheden betreffen het vellen van een tweetal wilgen en het snoeien van twee andere wilgen, waarbij de aanwezige holten gespaard blijven. In  maart 2017 heeft een inspectie plaats gevonden, waarbij de holtes en delen met loszittende schors zijn gecontroleerd op aanwezigheid en sporen (uitwerpselen) van vleermuizen. Naast deze inspectie, gericht op het uitsluiten van de aanwezigheid van vleermuizen, is het plangebied tevens onderzocht op andere beschermde soorten of verblijfplaatsen. Door de gekozen aanpak geeft de Van de Haar Groep invulling aan de eisen vanuit de Wet natuurbescherming.

De ecologen van Buiting Advies hebben in de winter van 2016 – 2017 in Wageningen vleermuiskasten mogen controleren en schoonmaken. Een artikel hierover is gepubliceerd in de regionale krant Stad Wageningen.

 

De natuurwetgeving in Nederland zorgt voor een goede bescherming van vleermuizen en hun verblijfplaatsen… Daarmee is het niet zomaar mogelijk bomen met holten waarin vleermuizen verblijven te kappen. De Peel in Limburg is een waterrijk gebied waar zomers veel insecten vliegen en vormt daardoor voor veel vleermuizen ideaal jachtgebied. Als verblijfplaats gebruiken deze vleermuizen onder meer oude laanbomen langs wegen. Om veiligheidsredenen is het in de toekomst nodig deze oude laanbomen op te snoeien en soms geheel te vellen. Als adviesbureau zijn wij hier betrokken bij het opstellen van een laanbeheerplan maar ook bij mitigerende maatregelen voor vleermuizen. In dat kader werden afgelopen maand tientallen vleermuiskasten opgehangen rond oude laanbomen.