Regie op Groen

Regie op Groen gemeente Echt-Susteren
Overheden moeten regelmatig bezuinigen op beheer en  inrichting van stadsgroen. De besparing wordt vaak gezocht in de uitvoering: versobering van het beheer en/of uitstel van (her)inrichting. Dit al dan niet gecombineerd met -goedkopere- uitbesteding. Toch is dit niet de weg.
Regie op Groen’ introduceert een andere manier van denken. Niet denken vanuit gewoontes, niet vanuit kosten, maar vanuit de functies van openbaar groen. Dat vraagt  een andere manier van denken en inzet van mensen en middelen. Buiting Advies heeft dit nieuwe innovatieve concept in nauwe samenwerking met de gemeente in Echt-Susteren geïntroduceerd. Hierdoor wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen met gelijktijdig een verlaging van de kosten.