Parkontwerp Sloterpark Amsterdam
Buiting Advies heeft samen met Aksis Landschapsarchitecten in opdracht van de gemeente Amsterdam een nieuw ontwerp gemaakt gericht op de herinrichting van het oostelijke deel van het Sloterpark. Door het veranderende klimaat en het inklinken van de bodem is het park op veel locaties veel te nat geworden. Dit heeft grote gevolgen, onder andere voor het bomenbestand, maar zeker ook voor het gebruik. Belangrijk opgave binnen deze opdracht is dan ook het klimaat-proof maken van het park. Daarnaast moet het park veel meer stedelijke allure krijgen. Ook is sprake van achterstallig onderhoud. Buiting Advies heeft het beheerplan gemaakt, de voorlichting aan omwonenden verzorgd, de basisgegevens voor het bestek aangeleverd en al het kaartmateriaal vervaardigd.