Nieuwe visie en beheerplan voor de Scheveningse Bosjes

Het Haagse groengebied De Scheveningse Bosjes is een bijzonder terrein, aangelegd in de 19e eeuw aangelegd in een karakteristiek duingebied. Het gebied werd in de tijd ingesloten door bebouwing, grotendeels kaalgekapt en voorzien van bunkers in WOII, doorsneden door een doorgaande weg in de jaren 50, maar herstelde zich steeds tot een belangrijk en hooggewaardeerd groengebied voor Den Haag.

 

Zowel de gemeente als de zeer betrokken omwonenden beschouwen de Scheveningse Bosjes nadrukkelijk als bos. Een bos dat, in tegenstelling tot een park, niet wordt aangeharkt, waar ruimte is voor spontane ontwikkelingen en voor natuurlijkheid, waar je kunt verdwalen en je kunt terugtrekken uit de stadse drukte. In dit bos kunnen bezoekers en passanten op een relatief kleine oppervlakte wandelen, hun hond uitlaten, fietsen, paardrijden, spelen en sporten. Maar de wens voor een natuurlijke omgeving, waar plek is voor mensen én voor planten en dieren, laat zich niet eenvoudig combineren met het zeer intensieve gebruik van het groengebied. Dit was één van de belangrijke aandachtspunten voor het Beheerplan Scheveningse Bosjes dat Buiting Advies in opdracht van gemeente Den Haag heeft opgesteld.

 

 

Het beheerplan is opgesteld in twee fasen. Gestart is met een visie voor de langere termijn, uitgewerkt naar meer concrete beheerdoelen voor de middellange termijn. De visie geeft invulling aan thema’s als ecologische kwaliteit, geboden ruimte voor en gestelde grenzen aan verschillende gebruikersgroepen en behoud van historische kwaliteiten. De visie beschrijft hoe de gemeente omgaat met instandhouding en ontwikkeling van het bosgebied en hoe het hoofd wordt geboden aan uitdagingen waar de beheerder nu en in de toekomst meet te maken heeft. In de tweede fase is een beheerplan opgesteld waarin de doelen zijn vertaald naar concrete beheermaatregelen, gekoppeld aan specifieke locaties.

 

Een klankbordgroep van omwonenden is tijdens de planvorming nauw betrokken geweest. Leden van de klankbordgroep zijn aanwezig geweest bij inspraakavonden en gezamenlijke terreinbezoeken. Van hun gedegen terreinkennis en kennis van de wensen die leven onder de bezoekers van de Scheveningse Bosjes is dankbaar gebruik gemaakt bij het maken van beslissingen en nuanceringen in de visie en de beheermaatregelen.

 

Nu het plan is afgerond leunt gemeente Den Haag alle behalve achterover. Direct aansluitend worden voorbereidingen getroffen voor de eerste ronde van beheermaatregelen, onder meer gericht op behoud van de oudste en meest waardevolle bomen van het bos en het verhogen van de ecologische kwaliteit van dit fraaie stukje Den Haag.