Inmeten en beoordelen bomen Gemeente Ermelo
In haar zoektocht naar het verleggen en herinrichten van twee bestaande wegen onderzocht gemeente Ermelo twee mogelijke nieuwe wegtracés. Omdat beide tracés door bestaand bos lopen, verzocht de gemeente Buiting Advies te bepalen welke bomen in beide locaties de minimale diameter overschrijden waarvoor een kapvergunning vereist is. Van deze bomen is vervolgens een beoordeling gemaakt van de rol die zij spelen in het bos, gebaseerd op onder andere beeldkwaliteit, vitaliteit en toekomstperspectief.

Specifiek voor deze locatie heeft Buiting Advies passende beoordelingscriteria geformuleerd. Met een nauwkeurige GPS zijn alle relevante bomen binnen de plangrenzen ingemeten. Op basis van de beoordelingscriteria zijn van deze bomen kenmerken opgenomen in een mobiele gisapplicatie. Middels een gisanalyse van de boomkenmerken zijn de opgenomen bomen vervolgens ingedeeld in klassen, variërend van waardevolle bomen tot minder waardevolle bomen en enkele tussenliggende klassen. De ruimtelijke weergave van bomen uit verschillende klassen ondersteunt de gemeente bij het bepalen van het exacte tracé waarbij zo min mogelijk schade aan het bestaande bos wordt toegebracht. Aanvullend is onderzoek gedaan naar locaties in en rond de onderzoekslocaties die geschikt zijn voor eventuele boscompensatie.