Her-audit GEO voor de Leeuwarder golfclub De Groene Ster

Her-audit GEO Golfclub De Groene Ster
Op 22 juni 2016 heeft Ronald Buiting in zijn functie als GEOSA auditor in het kader van de her-audit een bezoek aan de Leeuwarder golfclub De Groene Ster gebracht. De 18 holes baan ligt ten oosten van Leeuwarden. Tijdens het bezoek wordt duidelijk dat op het gebied van het beheren van de bestaande natuur en het bieden van biotopen aan planten- en dieren ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd. Ook wordt steeds minder beregeningswater gebruikt en hard gewerkt om de grassamenstelling zodanig te wijzigen dat met minder bestrijdingsmiddelen kan worden volstaan. De club mag het GEO-certificaat dan ook de komende 3 jaar weer dragen!