In alle gemeenten komen invasieve exoten voor. Deze veroorzaken economische schade, verdrukken inheemse soorten en kunnen zorgen voor gezondheidsklachten.

Subsidie ter bestrijding
Vanaf mei 2019 tot december 2020 is het voor gemeentes en waterschappen binnen de provincie Gelderland mogelijk om subsidie aan te vragen bij de provincie ter bestrijding van een vijftal invasieve exoten: Aziatische duizendknopen, Canadese guldenroede, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw en Zonnebaars. Deze exoten komen verspreid door de hele provincie voor.

Er zijn subsidies door de provincie beschikbaar gesteld voor:

  • Het opstellen van een gebiedsplan voor de hele gemeente;
  • Het verwijderen en gedurende drie jaar verwijderd houden van exoten in natuurgebieden.

Gebiedsplan
Buiting Advies werkt op dit moment aan een gebiedsplan voor de gemeente Berkelland. Dit gebiedsplan wordt volledig betaald vanuit de subsidiegelden van de provincie.

Het verwijderen in natuurgebieden
Voor het verwijderen van de exoten in natuurgebieden (Natuurnetwerk of Natura 2000-gebieden) heeft u een plan van aanpak nodig om in aanmerking te komen voor de subsidie. Het schrijven van het plan van aanpak zelf wordt ook (tot 10% van de totale subsidiabele kosten) gesubsidieerd.

Rol van Buiting Advies
Voor zowel een plan van aanpak of gebiedsplan kan Buiting Advies ondersteuning bieden. Mocht u hier interesse in hebben, dan horen wij dat graag.

 

   Bel ons vandaag nog: 0313 – 61 90 42

 

  Mail onze ecoloog: babetteeijkelenkamp@buiting.nl