Bosplan Abbekerk

Aan de rand van het dorp Abbekerk, gemeente Medemblik, ligt een klein maar fijn bosgebiedje dat de bebouwde kom met het omliggende landschap verbindt. Het bos is in de 80-er jaren aangeplant met verschillende boomsoorten die goed passen op deze rijke en natte groeiplaats. In het laatste decennium heeft het bos echter te maken gekregen met nieuwe uitdagingen waaronder essentaksterfte, droogte en massale opslag van gewone esdoorn. Herbezinning op beheer en inrichting van het bos werd dan ook noodzakelijk. Op verzoek van de gemeente stelde Buiting Advies daarom een beheerplan op. Hierin zijn de knelpunten duidelijk in beeld gebracht en is zo concreet mogelijk beschreven hoe de beheerder deze het hoofd kan bieden. Vanzelfsprekend is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de sterke punten van het bos onder de aandacht te brengen. Het plan biedt een duidelijk handvat om zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het bos een sterke impuls te geven.

Onder meer de sterke wind vraagt om een voorzichtige aanpak bij ingrepen in dit bos. De noodzakelijke maatregelen worden daarom in meerdere beheerronden uitgevoerd zodat het bos duurzaam en veilig gebruikt kan blijven worden door de inwoners van Abbekerk.