Bijdrage Buiting Advies aan Economische Impuls Zeeland

Op verzoek van NV Economische Impuls Zeeland vertelt Ronald Buiting waarom je als ondernemer in de vrijetijdssector aan de slag moet gaan met vergroening en waarom de urgentie er nu ligt. Ook gaat hij in op het slim combineren van vergroening met andere verduurzamingsstappen: biodiversiteit en klimaatadaptie.

Deze video is onderdeel van het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme van Impuls Zeeland.