Wie is Buiting Advies?

Buiting Advies is een creatief ecologisch adviesbureau. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij projecten in het buitengebied. Bos, natuur, landgoederen, ecologische verbindingen, grootschalig groen, nieuwe buitenplaatsen, golfbanen en woonwijken: allemaal gebieden waarop wij ons helder licht laten schijnen. Onze aanpak is vraaggestuurd, uitgaande van de wensen én de mogelijkheden van de opdrachtgever. Dus geen standaard aanpak, maar samen op zoek naar 'tailor made' oplossingen. En die zijn vanzelfsprekend zakelijk verantwoord en praktisch realiseerbaar. Wij kiezen er voor een ander wiel uit te vinden. Wij kijken vooruit, lopen bij nieuwe ontwikkelingen voorop of initiëren ze zelf. Hierdoor komen wij met verrassende oplossingen voor soms oude problemen.
 
 
 Deutsch 
 English 
 Français 
Symposium Buiten
Sporten Natuurlijk
19 mei
2016 >>

Nieuwe poelen

op de Oosterhouts
gerealiseerd >>


ATN bezoekt
Noorderbos
>>